DAİB İnşaat Heyeti Özbekistan'da

DAİB İnşaat Heyeti Özbekistan'da

T.C. Ticaret Bakanlığımızın desteğini alarak Özbekistan ve Türkiye arasındaki ticari gelişmeleri takip eden ve fırsata çevirmek için yolan çıkan Yönetim Kurulu Başkanı Ethem TANRIVER başkanlığındaki Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği heyeti, mevcut pazar payımızın yükseltilmesi ve bölgemizden yapılan ihracatın artırılmasına yönelik olarak Özbekistan’a ticari heyet düzenlemiştir. Ticaret heyetine Türkiye’nin farklı illerinden inşaat ve tamamlayıcı sektörlerde faaliyet gösteren üretici ihracatçı firmalardan oluşan 26 kişi katılmıştır.

Özbekistan'da inşaat sektörü, ekonominin öncelikli bir sektörü olarak tanımlanmakta olup istikrarlı bir büyüme gösteren Özbekistan ekonomisinin en belirgin ulusal sektörlerinden biridir.

Son derece zengin doğal kaynaklara, tarih, turizm, tarım gibi alanlarda büyük bir potansiyele sahip Özbekistan, köklü dönüşüm ve kalkınma hamlesinde, ekonomisini liberalize ederek, yabancı yatırımcıların güvenle sermaye transferi ve yatırım gerçekleştireceği cazip koşulları oluşturmak için gerekli hukuksal düzenlemeleri, teşvik ve destek politikalarını da bir bir hayata geçirmiştir. Bu kapsamda getirilen teşvik ve desteklerde; çok özel imkan ve kolaylıkların sağlandığı Türk iş adamları adeta ayrıcalıklı bir konum elde etmiştir.

DAİB İnşaat Küme firmalarının ziyaretçi olarak yer aldığı, 26 Şubat-3 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenen, dünyanın 28 ülkesinden 371 firmanın standlı katım sağladığı UZBUILD fuarında 100’ün üzerinde Türk firması yer almış; inşaat ve kaplama malzemeleri, iç tasarım ve dizayn, kapı, pencere ve cephe, inşaat makine; ekipmanları, seramik ve kaplama taşları, emlak ve ev inşaatı, mimari ve dekoratif tasarım, peyzaj ve bahçe, endüstriyel tesis inşaatı, yol ve konut inşaatı gibi bölümlerden oluşan fuarda yer alan Türk şirketlerine Özbek inşaat sektörü mensuplarının ve davetlilerin büyük ilgi gösterdiği gözlenmiştir.

Programın ikinci etabında, Taşkent’de gerçekleştirilen iş forumuna, T.C. Taşkent Büyükelçimiz Sayın Mehmet Süreyya ER ve Ticaret Müşavirimiz Sayın Abdullah Yavuz TÜRKER katılmıştır. İş forumuna Özbekistan firmaları tarafından ciddi katılım sağlanmış ve 80’den fazla katılımcı kayda alınmıştır. Yapılan ikili iş görüşmeleri ile firmalarımız, ürünlerinin tanıtımı ve sunumu, muhtemel alıcıları ile yüzyüze görüşme imkanı bulmuştur.

28 Şubat 2020 Perşembe günü, heyet programımızda öngörüldü üzere bektopi pazarı ve Cami pazarı ziyaretleri gerçekleştirilmiş, firmalarımız ürün gruplarına göre ziyaretler gerçekleştirmişlerdir. Ayrıca aynı gün içerisinde program dahilinde yapılan görüşmelerine istinaden, münferit olarak firma ve fabrika ziyaretleri gerçekleştirmişlerdir.

Özbekistan İnşaat Sektörü Ekonominin Öncelikli Sektörlerinden

Özbekistan'da inşaat sektörü, ekonominin öncelikli bir sektörü olarak tanımlanmakta olup istikrarlı bir büyüme gösteren Özbekistan ekonomisinin en belirgin ulusal sektörlerinden biridir. Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev'in 2017-2021 döneminde ülke ekonomisinin kalkınması için belirlediği stratejilerde de belirtildiği şekilde, binaların ve yapıların, yeni sanayi tesislerinin ve özel işletmelerin, demiryollarının ve otoyolları ile konut yapılarının daha da geliştirilmesi için ekonominin lokomotifi olarak inşaat sektörüne özel bir yer verilmiştir. Sektörün hacminin artırılmasında yüksek kaliteli inşaat malzemeleri ve üretimde daha düşük enerji tüketimi sağlayan ürünlerin kullanımının kilit rol oynayacağı belirtilerek bu sayede daha düşük malzeme tüketimi ile yapıcı çözümler kullanılması sonucunda maliyetlerin azaltılması; bunun doğal sonucu olarak da nihai ürün fiyatının olumlu etkilenmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda inşaat sektörü ile bağlantılı ürünlerin kullanım miktarının artacağı ve Ülkemizde üretilen kaliteli ürünlerin Özbekistan’ın ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte olduğu düşünülmektedir.

DAİB Başkanı Ethem TANRIVER, Özbekistan Bölgemiz açısından kritik öneme sahiptir.

Heyet programında gerçekleştirilen çalışmalar incelendiğinde bölgenin dış ticaretine yön veren bütün kamu kurum ve kuruluşları tarafından heyetimize karşı büyük bir ilgi olduğu görülmektedir.

Ticaret Heyetinin gerçekleştirildiği Özbekistan bölgemiz açısından kritik bir öneme sahiptir. Son dönemlerde Özbekistan ve Türkiye arasındaki gerek ekonomik gerekse siyasi ilişkiler en üst seviyede ilerlerken bizde Birlik olarak bu bölgeleri aşındıracağız. Fırsatları iyi değerlendireceğiz. Mevcut ihracat pazarlarımızın geniş coğrafyalara dağılması en büyük hedefimizdir. Bölgenin dış ticaretine yön veren bütün kamu kurum ve kuruluşları tarafından heyetimize karşı büyük bir ilgi olduğu görülmektedir.” İfadesinde bulundu


İlgili Görseller