Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin İki Ay Uzatılması

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin İki Ay Uzatılması

Sayın Üyemiz,

Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanmıştır. Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatılmıştır. Uygulamada daha önce uzatılan süre 31 Ağustos'ta sona eriyordu.

Böylece, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecektir.

Yayımı tarihini takip eden on beşinci gün yürürlüğe girecek olan Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200831-13.pdf adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Bilgileri rica olunur.


İlgili Görseller
İlgili görsel Bulunmamaktadır.