DAİB, KOSGEB İşbirliğiyle İhracat Danışmanlığı Programını Başlattı

DAİB, KOSGEB İşbirliğiyle İhracat Danışmanlığı Programını Başlattı

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) işbirliği ile ‘‘Tematik Destek Programı’’ kapsamında desteklenecek ‘‘İhracat Danışmanlığı’’ projesinde Erzurum ayağı tamamlanarak, 11 firmanın İhracat Eylem Planları hazırlandı.

İhracat Danışmanlığı Programı Nedir?

İhracata Danışmanlığı Programı, KOBİ’lerin uluslararası rekabette güçlü olmalarına yardımcı olmak amacıyla geliştirilen İhracat Danışmanlığı Programı, daha önce çeşitli engeller veya yetersizlikler nedeniyle hiç ihracat yapmamış veya düzenli ihracat yapamamış KOBİ’lerin uluslararası pazarlara açılarak düzenli birer ihracatçı haline gelmelerini hedefleyen programdır.

İhracat Danışmanlığı Programının İçeriği

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği’nin Erzurum KOSGEB Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirdiği ‘’İhracat Danışmanlığı Programı”, ihracatın nasıl yapılacağı noktasında firmaların bilgi altyapısını güçlendirme ve ihracat yapmalarına engel teşkil eden fiziksel altyapı eksikliklerinin de tespit edilip giderilmesi konusunda rehberlik hizmeti sağlayan bir programdır. Program süresince profesyonel danışmanlar tarafından verilen danışmanlık hizmetleri ile firmalarımızın dış pazarlara açılarak uluslararası pazarlarda rekabet edebilir bir seviyeye gelmesine yardımcı olunacaktır. Program kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler şu şekildedir:

  1. Firma İhracat Analizlerinin Yapılması: İhracat Danışmanlık Programı süresince, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Van ve Iğdır İllerinde (5 il) yerleşik 50 firmaya 3’er aylık periyotlar içerisinde, firmalarla yüz yüze ve yerinde ziyaret yöntemiyle olmak üzere ayda 4 görüşme olacak şekilde 3 ayda toplam 12 görüşme ile firmanın ihracatla ilgili mevcut durumu ortaya çıkarılacak ve firmanın ihracat konusundaki sorunları ve ihtiyaçları çerçevesinde danışmanlık hizmeti verilecek.
  2. Firma Bazlı İhracat Planlarının Hazırlanması: Firma İhracat İş Planlarının oluşturulması bağlamında öncelikle amaçlanan, firma bazında ihracat mevcut durumunu, sorunlarını, gerçekleştirilmesi öngörülen genel ve özel amaçlarını, tedbir ve önceliklerini, müdahale alanlarını ve ihracat yapmayan firmalar için ihracata başlamaları, hâlihazırda ihracat yapan firmalar için ihracatını artırmalarına yönelik somut uygulama önerilerini kapsayacak şekilde ihracat yol haritalarının hazırlanması, firma ihracat vizyonunun ve eylem planının oluşturulmasıdır.
  3. İhracat Eğitimleri: Danışmanlık süreci ve ihracat iş planı hazırlanması sürecinde tespit edilecek ortak ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkan ihtiyaçlar çervesinde Erzurum, Elazığ, Erzincan, Van ve Iğdır illerinde, her il için danışmanlık hizmeti verilen firma temsilcilerine yönelik olarak toplam 18 saat süreyle eğitim programı düzenlenmektedir.
  4. İhracat Eğitim Seti: İhracata engel olan eksikliklerinin tespit edilmesinin ardından firmalara rehberlik yapabilmesi amacıyla ihracatta pratik bilgiler seti hazırlanacaktır. (Nasıl İhracatçı Olunur, Ödeme Şekilleri ve Teslim Şekilleri, İhracatta Pazarlama vs gibi bilgiler içeren modüllerin) Bu doğrultuda danışmanlar firmalara ‘uluslararası firma’ olma yolunu açacaktır.
  5. Yurt Dışı İş Gezisi: Programın son aşamasında ihracat analizleri yapılan firmaların katılımıyla KOSGEB'in ‘‘Yurt Dışı İş Gezisi Desteği’’ kapsamında Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği organizasyonunda, danışmanların tespitleri ve firmalar ile yapılacak değerlendirmeler doğrultusunda belirlenecek en az 3 hedef pazar ülkeye, ihracatın geliştirilmesi ve tecrübe edinilmesi amacıyla, fuar-firma ziyaretleri, ikili görüşmeler,  sektörel dernekler vb. kuruluşlarla görüşme gibi faaliyetleri içeren bir program çerçevesinde teknik ziyaretler gerçekleştirilecektir.

Projenin Erzurum Aşaması Tamamlandı

 

İhracat Danışmalık Programı (İDP), ile ihracatın nasıl yapılacağı noktasında firmaların bilgi altyapısını güçlendirme ve ihracat yapmalarına engel teşkil eden fiziksel altyapı eksikliklerinin de tespit edilip giderilmesi konusunda rehberlik hizmeti sağlayan bir program olduğunu belirten DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Cemal ŞENGEL ‘‘Projemiz ile Erzurum, Erzincan, Elazığ Van ve Iğdır illerindeki ihracatçı firmalara destek olma amacını taşıyoruz, Program süresince katılımcılarımızın ihracata engel olan eksikliklerini tespit ederek, ihtiyaçlarının giderilmesini ve hedef pazarları belirleyerek firmalarımızın dış pazarlara açılarak uluslararası pazarlarda rekabet edebilir seviyeye gelmesine yardımcı olacağız. İnşallah İhracat danışmanlığı programını her yıl yenilenecek şekilde gelenekselleştirerek, hem ihracat yapan firma sayımızı artıracağız, hem de firmalarımızın ihracatı daha bilinçli, planlı ve programlı şekilde yapmalarına hizmet edeceğiz’’ ifadesinde bulundu.

 

İhracat Danışmanlığı projesinin ilk aşaması olan ve Erzurum’da firmalara yönelik olarak Eylül ayında başlanılan ihracat analizleri, danışmanlık ve eğitim çalışmalarının tamamlanması sonrası katılımcı firmalar ve danışmanların katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, her bir firma bazında 3 aylık analiz sürecinde ortaya çıkan sonuçlar değerlendirildi. Söz konusu toplantıda, her bir firma bazında hazırlanan ‘’İhracat Eylem Planları’’ paylaşılmasının yanında, DAİB tarafından hazırlanan İhracat Prosedürleri,  İhracatta Finansman Teknikleri,  İhracatta Pazarlama Teknikleri, İhracat Terimler Sözlüğü kitaplarından oluşan 4 ciltlik ihracatta pratik bilgiler seti takdim edildi.

 


İlgili Görseller