Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Olağan Seçimli Genel Kurul Duyurusu

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Olağan Seçimli Genel Kurul Duyurusu

DOĞU ANADOLU İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI 

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında, 5910 sayılı Kanun kapsamında, Birliğimiz Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı ile ilgili gündem ve toplantı tarihleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

G Ü N D E M

  1. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
  2. Başkanlık divanının seçilmesi,
  3. Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,
  4. Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,
  5. Denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
  6. Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ibrası,
  7. Müteakip yıl bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,
  8. Yönetim kurulu başkanı ile yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile birliği TİM genel kurulunda temsil edecek olan ve genel kurulca seçilmesi gereken delegelerin ve yedeklerinin seçimi,
  9. Dilekler.

Üyelerimizin genel kurula katılma ile ilgili,

--  Cari yıl itibari ile (2018 yılı) üyelik borcu bulunan üyelerimizin borcunu zamanında ödemesi,

-- Genel Kurula katılım için gerekli olan aşağıdaki evrakları süresi içinde Genel Sekreterliğimize iletmesi,

Tüzel kişi üyeler için (1 - Temsilci görevlendirme yazısı (Ek-2B), 2 - "Ticaret Sicili Gazetesi ve/veya Ticaret Sicili Gazetesine” istinaden hazırlanan ve geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ya da Birlik tarafından aslı görülerek teslim alınacak fotokopisi),

Gerçek kişi üyeler için (1 - Geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza beyanı veya birlik tarafından aslı görülmek kaydıyla teslim alınacak fotokopisi,2- Katılım bildirim yazısını (Ek - 2A),

-- Genel Kurul günü ve saatinde ilgili toplantı yerinde bulunması gerekmektedir.

Birinci toplantılar için tespit edilen gün ve saatlerde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantılar için de çoğunluk şartı aranmak koşuluyla aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Ek’te belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve Genel Kurula katılımın sağlanması hususunu önemle rica ederim. 

 

Murat KARAPINAR

Genel Sekreter

 

Birliğimizin, evrak teslim, son borç ödeme ve toplantı tarihlerini gösterir çizelge:

 

İŞ

SÜRE

TARİH

1

Borç Ödenmesinin Son Günü

İlk Toplantı Tarihinden

17 Gün Önce

10 Nisan 2018 Salı

Saat 17:30’a kadar (elektronik ortamda 23:59’a kadar)

2

Katılım Bildirim/Temsilci Bildirim Yazısı Kabulünün Son Günü

İlk Toplantı Tarihinden

17 Gün Önce

10 Nisan 2018 Salı

Saat 17:30’a kadar

3

Genel Kurul 1. Toplantısı

27 Nisan 2018 Cuma

Saat 15:00

4

Genel Kurul 2. Toplantısı

(1.Toplantıda Yeterli Nisap Sağlanamadığı Takdirde Yapılacak)

28 Nisan 2018 Cumartesi

Saat 10:30

Toplantı Yeri:

Dedeman Palandöken Ski Lodge Otel

Palandöken Mevkii PK 115 25200 Palandöken / ERZURUM

 

Genel kurul toplantılarına ilişkin ayrıntılı bilgiye www.daib.org.tr internet adresimizden ulaşabileceğiniz gibi, bilgi@daib.org.tr e-posta adresinden ve 0.442.2141184 numaralı telefonumuzu arayarak Genel Kurul süreciyle ilgili her türlü bilgiyi Birlik personelimizden edinebilirsiniz.

Ek:

1) Genel Kurul Bilgi Notu (3 Sayfa) İndirmek için tıklayınız
2) Temsilci Bildirim Yazısı Örneği (EK-2B) İndirmek için tıklayınız
3) Katılım Bildirim Yazısı Örneği (EK-2A) İndirmek için tıklayınız
 

 


İlgili Görseller
İlgili görsel Bulunmamaktadır.